Oferta

Wykonujemy głównie pełnobranżowe projekty obiektów budowanych jedno i wielorodzinnych, usługowych, hotelowych, użyteczności publicznej, przemysłowych i produkcyjnych. Pozyskujemy warunki zabudowy, decyzje lokalizacyjne dla inwestycji celu publicznego, warunki techniczne przyłączenia do sieci. W imieniu Inwestora uczestniczymy w procedurach uchwalania planów miejscowych. Zlecamy i nadzorujemy wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych a także badań geologicznych podłoża gruntowego.

Opracowujemy projekty koncepcyjne, projekty do pozwolenia na budowę, projekty przetargowe, wykonawcze. Studia krajobrazowo-architektoniczne, inwentaryzacje. Opracowania studialne badające chłonność inwestycyjną działki na tle prawa miejscowego, dostępnych mediów i uwarunkowań szczególnych. Zajmujemy się również wzornictwem, grafiką, wizualizacjami 3D obiektów architektonicznych

Opracowujemy konstrukcje projektowanych obiektów jako żelbetowe, stalowe, drewniane a także z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych.

Podczas projektowania wykorzystujemy wspomaganie komputerowe: AutoCad, Pakiet Cadsis (Rm-Win, PL-Win, FD-Win), PRO Soft ABC płyta, SpecBud, Intersoft – Konstruktor.

Zakres usług obejmuje kompletną opiekę nad projektem

Wykonujemy

 • Pełnobranżowe projekty architektoniczne
 • Projekty urbanistyczne, zagospodarowanie terenu
 • Koncepcje architektoniczne i funkcjonalne
 • Projekty konstrukcyjne
 • Projekty aranżacji wnętrz: doradztwo i kompleksowe aranżacje pomieszczeń
 • Projekty zieleni: aranżacje ogrodów, projekty małej architektury, placów zabaw i rekreacji
 • Adaptacje projektów typowych
 • Zmiany sposobu użytkowania
 • Inwentaryzacje budowlane i konserwatorskie
 • Projekty remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków istniejących
 • Projekty drogowe oraz zjazdów indywidualnych i publicznych
 • Koordynacja projektów branżowych
 • Wizualizacje 3D
 • Załatwianie wszelkich spaw formalnych